Patroni

Santorini i Mariposas – konkurs dla Patronów

Zajęło to „trochę” dłużej, niż planowaliśmy, ale wymyślenie jakiegoś – wg nas – ciekawego zadania „liczbowego” nie było takie proste. Mam nadzieję, że to, na które się zdecydowaliśmy pozwoli pogłówkować lub po prostu strzelić! Do kompletu zadanie kreatywne.

DALSZA CZĘŚĆ WPISU DOSTĘPNA DLA PATRONÓW

Zadanie:

Santorini:

Santorini jest miastem, po którym rocznie spacerują tysiące turystów, zostańmy więc przy chodzeniu. Zadaniem jest określenie przybliżonej liczby kroków (zanotowanej przeze mnie), które robią idąc z domu do pracy. Możecie strzelić, możecie próbować obliczać. Mam 180 cm wzrostu, dojście do pracy zajmuje mi 30-33 minuty, a trasa zaznaczona jest na mapie (u góry zwróćcie uwagę na czerwone kropki – tam schodzę schodami i idę chodnikiem, których nie wyłapuje Google Maps).

Mariposas:

Lato w pełni, chociaż pogoda nie rozpieszcza, więc wracam z pomysłem konkursu na zdjęcie. Zadaniem jest zrobienie zdjęcia ukazującego letnią przyrodę w Polsce. Zdjęcie nie musi mieć nic wspólnego z planszówkami.

Termin:

Do końca poniedziałku, do 6.09.2021 roku .

Laureat:

Po jednej osobie w każdej kategorii.

Santorini: osoba, która będzie najbliżej prawidłowej liczby kroków;

Mariposas: osoba, której zdjęcie najbardziej się nam spodoba.

Nagroda:

1 x Santorini (nowe, zaklejone, bez folii); 1x Mariposas (używane na potrzeby napisania recenzji)

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu „Dachy i motyle” (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
2. Sponsorem nagród – gry Santorini i Mariposas – jest redakcja bloga Planszówki we dwoje.
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla osób wspierających bloga na Patronite (dalej: Patronów) spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 28.08.2021 roku do 6.09.2021 roku, do godziny 23:59.
10. Zadaniem konkursowym jest:
a) odgadnięcie liczby kroków, które robię w drodze do pracy;
b) zrobienie zdjęcia przedstawiającego polską naturę latem.
Odpowiedzi/prace należy przesłać na adres planszowki.we.dwoje@gmail.com.
11. Przesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Prace powinny zostać wykonane w czasie trwania Konkursu.
12. Zgłaszający musi posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonego utworu oraz musi być jego autorem.
13. Laureatem konkursu zostanie osoba:
a) która poda właściwą, przybliżoną liczbę kroków;
b) której praca zostanie przez nas najlepiej oceniona, biorąc pod uwagę zawartość zdjęcia, jego wygląd.
14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski, która jest Patronem bloga Planszówki we dwoje. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
15. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze.
16. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanieswoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
17. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Konkursu.
18. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 7 (siedmiu) dni od publikacji wyników, przesłać swoje dane do wysyłki Organizatorowi w wiadomości e-mail z tego samego adresu, z którego wysłał zgłoszenie.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnych danych.
20. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.