konkursy

Konkurs z księgarnią TaniaKsiazka.pl – zakończony

Wraz z księgarnią TaniaKsiazka.pl zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Dnia Gier Planszowych! We wpisie znajdziecie zasady udziału w zabawie, komentarze z odpowiedziami umieszczajcie na naszym fanpage’u na Facebooku!

Zadanie:

 • odpowiedz na pytanie: Z jaką postacią historyczną i dlaczego chciałabyś/chciałbyś zagrać w planszówkę?
 • odpowiedź zamieść w komentarzu pod wpisem konkursowym na fanpage’u Planszówki we dwoje
 • odpowiedź może mieć dowolną formę: tekstową, graficzną, video

Termin:

 • konkurs trwa od 8.10.2021 roku do 17.10.2021 roku, do godziny 23:59

Laureatka/Laureat:

 • trzy osoby, autorzy najlepszych, najciekawszych odpowiedzi

Nagroda:

 • gry: Mezo, Decipher i Królewski Wyścig (w puli znajdują się trzy tytuły, po jednym dla każdego z laureatów)

Konkurs przygotowany we współpracy z księgarnią Tania Książka!

Regulamin:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest blog Planszówki we dwoje (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Księgarnia TaniaKsiazka.pl z siedzibą przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
 4. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, który uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na blogu Planszówki we dwoje (https://planszowkiwedwoje.pl/). Na wniosek Uczestnika Konkursu, regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz przekazaniem nagrody.
 9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  a) posiadanie konta w serwisie Facebook,
  b) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tymże poście
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Czas trwania konkursu: 08.10.2021 r. – 17.10.2021 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu facebookowym Planszówki we dwoje do dnia 20.10.2021 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
  lub aplikacji ze strony Facebooka.
 5. Idea konkursu: Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi dodać komentarz pod postem konkursowym. Komentarz może mieć formę tekstową, graficzną lub video. Uczestnik musi odpowiedzieć swoim komentarzem (tekstem, grafiką, video) na pytanie: Z jaką postacią historyczną i dlaczego chciałbyś zagrać w planszówkę?

3. NAGRODA

 1. Nagrodę otrzymają 3 osoby biorące udział w konkursie. Do wygrania są 3 gry
  planszowe:
  – Mezo
  – Decipher
  – Królewski Wyścig
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Nagrody przyznawane są losowo.
 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcy zostaną wybrani przez redakcję Planszówki we dwoje na podstawie zgłoszeń kandydatów. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na fanpage’u Planszówki we dwoje. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie ich profili facebookowych pod postem konkursowym.
 2. Fundator wyśle nagrodę na wskazany przez zwycięzcę adres nie później niż pięć dni roboczych po wskazaniu przez Zwycięzcę adresu. Adres do wysyłki należy wskazać w wiadomości prywatnej fanpage Planszówki we dwoje wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy oraz numerem telefonu dla kuriera, po powiadomieniu przez Organizatora. Prawo do nagrody tracą osoby, które nie podadzą adresu do wysyłki maksymalnie siedem dni po ogłoszeniu wyników.
 3. Koszty wysyłki Nagrody na terenie Polski pokrywa Fundator. Nie ma możliwości wysyłki poza granice kraju.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niezgodny z normami współżycia społecznego i nieetyczny, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail planszowki.we.dwoje@gmail.com przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni po ogłoszeniu listy zwycięzców.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą e-maila wysłanego na adres podany w reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z relacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.